Anläggningsarbete, 73 radhus åt Mjöbäcksvillan

15 november 2017

Större anläggningsprojekt i Trelleborg: Plattläggning till gångar, läggning av gräsmatta och anläggning av parkeringsytor. Plantering av avenbokshäckar med mera. 

Saver Bygg AB gör finplanering och anläggning av tomter för 73 nybyggda radhus. Vi utför arbetet som underleverantör till Mjöbäcksvillan. Se hur området växer fram! Färdigställs våren 2018. 

Vi har egna entreprenadmaskiner som grävmaskin och hjullastare. Vi hämtar växter, gräsmattor, träd och buskar från en professionell plantskola som levererar högsta kvalitet.